Tìm hiểu về Marketing 4c

Marketing 4c là một trong những công cụ kinh doanh mà bạn nên tận dụng. Đó là phiên bản hiện đại của 4P (Sản phẩm, Giá, Địa điểm và Quảng cáo).

4C (Khách hàng / giá trị người tiêu dùng, Chi phí, Tiện lợi và Giao tiếp) cho phép bạn suy nghĩ về sở thích của khách hàng hơn sở thích của riêng bạn. Từ hướng kinh doanh, bạn sẽ lấy khách hàng làm trung tâm.

Dưới đây là một số chiến thuật tốt nhất mà các chuyên gia sử dụng để tận dụng những lợi ích của 4C trong marketing mix.

Giá trị khách hàng / người tiêu dùng

Các chiến dịch marketing của bạn phải tập trung vào việc mang lại giá trị cho người tiêu dùng / khách hàng của bạn. Bạn có thể muốn thực hiện theo các chiến thuật này để tạo thêm giá trị cho khách hàng / người tiêu dùng của mình:

Giải quyết các nhu cầu và mong muốn của khách hàng / đồng nghiệp và giảm thiểu chi phí của bạn.
Thống nhất mục tiêu của bạn về (a) tạo thu nhập và (b) mang lại giá trị cao cho khách hàng / người tiêu dùng của bạn.
Hãy chủ động trong việc cung cấp các giải pháp cho khách hàng / người tiêu dùng của bạn. 
Tăng tốc thời gian quay vòng của bạn. Tăng hiệu quả của việc phân phối các dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn.
Luôn thể hiện sự đánh giá cao của bạn đối với khách hàng / người tiêu dùng trung thành của bạn. Một cách để làm điều này là giới thiệu chúng trên các trang truyền thông xã hội của bạn.
Lắng nghe phản hồi của khách hàng / người tiêu dùng. Cho dù phản hồi là tiêu cực hay tích cực, bạn sẽ có thể sử dụng phản hồi đó để cải thiện doanh nghiệp của mình.
Áp dụng công thức chuẩn về cách tạo ra giá trị cho khách hàng / người tiêu dùng, đó là "lợi ích-chi phí = giá trị của khách hàng".
Tăng cường dịch vụ khách hàng của bạn với mục tiêu làm hài lòng khách hàng của bạn. Làm thế nào bạn thỏa mãn khách hàng của bạn.
Cung cấp thêm cho khách hàng / người tiêu dùng của bạn. Ba tùy chọn của bạn:
Cung cấp cho họ cùng một số lượng / chất lượng sản phẩm / dịch vụ nhưng giảm chi phí.
Giữ nguyên chi phí, nhưng tăng số lượng hoặc cải thiện chất lượng sản phẩm / dịch vụ của bạn.
Lý tưởng là tăng / cải thiện số lượng / chất lượng trong khi hạ thấp chi phí.

Giá cả

Giá của sản phẩm hoặc dịch vụ là số tiền bạn đặt cho mặt hàng / khách hàng / người tiêu dùng sẽ nhận được từ doanh nghiệp của bạn. Đây là quan điểm của doanh nghiệp.

Chuyển sang quan điểm của khách hàng / người tiêu dùng, giá trở thành chi phí. Nó đại diện cho số tiền mà khách hàng / người tiêu dùng của bạn sẽ trả cho (các) sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Chi phí là yếu tố chính quyết định liệu khách hàng hoặc người tiêu dùng có mua hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ hay không. Không có công thức tiêu chuẩn cho chi phí, nhưng nó phụ thuộc phần lớn vào khách hàng / người tiêu dùng.

Chi phí có nghĩa là bạn cần phải xem xét số tiền khách hàng / người tiêu dùng sẵn sàng trả cho sản phẩm hoặc dịch vụ. Nó cũng phụ thuộc vào loại thị trường bạn đang nhắm mục tiêu.

Để tham khảo sẵn sàng, dưới đây là ba loại người tiêu dùng phổ biến:

Ý thức về địa vị - Những người tiêu dùng này muốn các sản phẩm hoặc dịch vụ hạng nhất và sẵn sàng trả chi phí cao cho sản phẩm. Họ xem xét các sản phẩm / dịch vụ này và các chi phí tương ứng như một cách để thể hiện địa vị của họ.
Thuận tiện - Những người tiêu dùng này sẽ thanh toán chi phí của (các) sản phẩm hoặc dịch vụ nếu họ thấy thuận tiện. Họ sẵn sàng trả thêm tiền miễn là việc mua hàng của họ thuận tiện hơn.
Ý thức về ngân sách - Những người tiêu dùng này mua sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với ngân sách của họ. Họ là những người muốn có nhiều giá trị hơn cho số tiền của họ. 

Tiện lợi

Những ngày này, mọi người quyết định mua hàng dựa trên sự tiện lợi. Vì vậy, bạn sẽ nhận thấy rằng thực tế tất cả các doanh nghiệp đã bắt đầu hiện diện trên các kênh trực tuyến.

Sử dụng tiện lợi trong Marketing 4c, có nghĩa là bạn làm cho nó dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng cho khách hàng của bạn sử dụng (các) sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn cung cấp cho họ mọi thứ họ cần để mua hàng từ doanh nghiệp của bạn.

Do đó, điều quan trọng là:

Đơn giản hóa quá trình mà khách hàng của bạn phải trải qua khi mua hàng của bạn.
Làm cho khách hàng của bạn cảm thấy hài lòng về việc tuân thủ quy trình kinh doanh của bạn.
Cân nhắc thưởng cho khách hàng trung thành với doanh nghiệp của bạn.
Luôn tìm kiếm các cách thức mới để kết nối với khách hàng / người tiêu dùng của bạn và phân phối (các) sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
Mục tiêu của bạn phải là sự tiện lợi của khách hàng / người tiêu dùng. Điều này sẽ ngăn chặn khách hàng của bạn tìm kiếm các giải pháp tiện lợi ở nơi khác, đặc biệt là từ đối thủ cạnh tranh.