Tìm hiểu chi tiết về Marketing mix 4Ps

Hỗn hợp marketing là một công cụ được tạo thành từ bốn biến duy nhất nhưng được kết hợp với nhau và phụ thuộc lẫn nhau. Được gọi là 4P và là sản phẩm, giá cả, khuyến mãi và địa điểm. Bốn thành phần này giúp xác định chiến lược rõ ràng và hiệu quả để đưa sản phẩm ra thị trường. Mỗi yếu tố là rất quan trọng theo đúng nghĩa của nó và cần được tập trung.

Marketing mix 4Ps

Trong bài viết này, chúng tôi xem xét 1) sản phẩm, 2) phân loại sản phẩm, 3) sản phẩm trong 4P, 4) quyết định sản phẩm, 5) điểm nổi bật của sản phẩm thành công, 6) phát triển sản phẩm và 7) Starbucks - một ví dụ sản phẩm.

Sản phẩm là gì?
Sản phẩm được tạo ra để đáp ứng nhu cầu hoặc mong muốn của khách hàng. Đây có thể là một sản phẩm vật lý, một dịch vụ hoặc một dịch vụ ảo. Nó được sản xuất và sau đó được cung cấp cho đúng đối tượng ở một mức giá. Bất kể bản chất của sản phẩm, nó sẽ tồn tại theo một vòng đời và thông qua những dự đoán hợp lý của vòng đời này, một công ty có thể tăng lợi thế cạnh tranh của nó. Một thương hiệu có thể được làm mới để duy trì trong một thị trường thay đổi hoặc vào cuối vòng đời của nó.

Một sản phẩm thành công phải đáp ứng một nhu cầu cụ thể trên thị trường. Cũng cần có thông tin rõ ràng cho người dùng và khách hàng tiềm năng về lợi ích và tính năng của nó. Xây dựng thương hiệu là một phần quan trọng khác cho một sản phẩm. Phát triển một một thương hiệu cho sản phẩm giúp duy trì lòng trung thành của khách hàng và phân biệt chính nó trên thị trường.Tính năng và giá trị
Mỗi sản phẩm phải có một số đặc tính riêng biệt với các đối thủ cạnh tranh của nó. Những đặc điểm này phải là đầu vào quan trọng nhất cho chiến lược marketing mix của sản phẩm. Khi một sản phẩm được tạo ra, nó là một câu trả lời cho một nhu cầu thị trường được xác định. Nhu cầu này được chuyển thành một sản phẩm có đặc điểm riêng. Những đặc điểm này giúp xác định tất cả các hoạt động tiếp theo như định giá, chiến lược truyền thông và các tính năng hoặc tiện ích bổ sung. Vì lý do này, điều quan trọng là cố gắng tạo ra một bộ đặc điểm duy nhất cho sản phẩm.

Đề xuất bán hàng độc đáo
Một yếu tố được chứng minh là lý do tại sao một sản phẩm tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh của nó được gọi là đề xuất bán hàng độc đáo hoặc USP. Đặc tính hoặc tập hợp các đặc điểm này giúp củng cố vị thế của một công ty và cho phép chúng tăng sức cạnh tranh. Có rất ít sản phẩm không có khả năng cạnh tranh rõ ràng trên thị trường. Thông thường, có những sản phẩm giống hệt nhau với hầu hết các tính năng tương tự. Trong tình huống này, sự khác biệt trở thành tầm quan trọng cho sự thành công của bất kỳ sản phẩm nào. Công ty không chỉ cần xác định USP mà còn phải truyền đạt rõ ràng điều này cho đối tượng khách hàng tiềm năng để hiểu được tại sao sản phẩm lại vượt trội so với các sản phẩm tương tự khác.

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM
Tất cả các sản phẩm có thể được phân loại thành 3 loại chính. Đó là:

Sản phẩm hữu hình: Đây là những mặt hàng có hiện diện vật lý thực tế như xe hơi, thiết bị điện tử và mặt hàng quần áo hoặc hàng tiêu dùng.
Sản phẩm vô hình: Đây là những vật phẩm không có hiện diện vật lý nhưng có thể cảm nhận gián tiếp. Một dịch vụ bảo hiểm là một ví dụ về điều này. Các sản phẩm trực tuyến như phần mềm, ứng dụng hoặc thậm chí các tệp nhạc và video cũng là những sản phẩm vô hình.

Dịch vụ: Dịch vụ cũng là sản phẩm vô hình nhưng chúng là kết quả của một hoạt động kinh tế không dẫn đến quyền sở hữu. Đó là một quá trình tạo ra lợi ích cho khách hàng. Dịch vụ phụ thuộc rất cao vào người đang thực hiện chúng và vẫn khó tái tạo nó một cách chính xác.

Cả hàng hóa và dịch vụ hữu hình và vô hình có thể được xác định thêm và chia thành các nhóm sau:

Hàng tiêu dùng - Các mặt hàng được người dùng cuối sử dụng trực tiếp như thực phẩm, quần áo, ô tô, v.v.
Dịch vụ khách hàng - Dịch vụ mang lại lợi ích cho người dùng cuối như giáo dục, dịch vụ chuyển phát nhanh, v.v ...
Hàng hóa của nhà sản xuất - Các mặt hàng có vai trò như một phần của các hoạt động của công ty khác như máy móc.
Dịch vụ của nhà sản xuất - Các dịch vụ hỗ trợ các hoạt động của một công ty khác như kế toán, nhân sự, v.v.

SẢN PHẨM TRONG MIX MARKETING

Một sự hiểu biết về các yếu tố tạo nên một sản phẩm để bán thành công được gọi là hỗn hợp marketing sản phẩm. Sản phẩm có vai trò quan trọng trong việc phát triển chiến lược cho marketing tổng thể bao gồm địa điểm, giá cả, phân phối và khuyến mãi. Thông qua định nghĩa về các tính năng và lợi ích của sản phẩm, phần còn lại của các yếu tố trong marketing mix được xác định và thống nhất.