Tại sao phải hiểu khái niệm về marketing mix 4Ps

Marketing có thể được định nghĩa là đặt sản phẩm phù hợp ở đúng nơi, với mức giá phù hợp và vào thời điểm thích hợp. Điều này nghe có vẻ giống như một kế hoạch rất dễ dàng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bạn cầnđầu tư đáng kể để thiết lập kế hoạch theo định nghĩa đơn giản này. Một sản phẩm hoặc dịch vụ đầy hứa hẹn có thể thất bại hoàn toàn và dẫn đến tổn thất đáng kể khi một trong những yếu tố bị bỏ qua. Bài viết này sẽ xem xét các khía cạnh Marketing mix 4ps.

Sử dụng marketing mix cung cấp một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng đúng sản phẩm được đặt ở đúng nơi. Marketing mix là một công cụ rất quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu được sản phẩm hoặc dịch vụ có thể cung cấp và cách marketing thành công của sản phẩm. Chiến lược marketing này thường được triển khai thông qua marketing 4P, cụ thể là Giá, Sản phẩm, Quảng cáo và Địa điểm.

Mặc dù 4P đã được mở rộng và nâng cao thông qua các khái niệm P và 4C bổ sung, đó là một nơi tuyệt vời để bắt đầu lập kế hoạch cho việc ra mắt và marketing các sản phẩm mới.Nguồn gốc của Marketing Mix

Năm 1964, Neil Borden xuất bản một bài báo có tiêu đề là “Khái niệm về marketing mix”, từ đó khái niệm marketing mix bắt đầu trở nên phổ biến. Vào những năm 1940, James Culliton miêu tả người quản lý marketing như một máy trộn nguyên liệu. 

Trong bài viết của mình, Borden đã vạch ra những thành phần nàynhư sản phẩm, phân phối, lập kế hoạch, giá cả, xây dựng thương hiệu, quảng cáo, bao bì và bán hàng cá nhân. E. Jerome McCarthy sau đó đã nhóm nhiều mục này thành 4 danh mục hiện được gọi là 4p marketing mix. Một sự kết hợp của bốn thành phần là hữu ích trong việc tạo ra các chiến lược và chiến thuật marketing.

Mục tiêu của Marketing Mix

Trong những năm qua, các chuyên gia đã phát triển 4P để thực hiện chiến lược marketing hiệu quả. Nỗ lực này được thực hiện để thỏa mãn khách hàng, được chứng minh là một yếu tố chính trong sự thành công của một sản phẩm khi nó được hiểu rõ và sử dụng.

Các tính năng chính của marketing mix

Các biến phụ thuộc lẫn nhau: Marketing mix bao gồm bốn biến riêng biệt, không chỉ phụ thuộc lẫn nhau mà còn cần được lên kế hoạch kết hợp với nhau. Điều này đảm bảo rằng các kế hoạch hành động đều phù hợp.

Hỗ trợ đạt được các mục tiêu marketing: Bằng cách sử dụng tập hợp các biến này, một doanh nghiệp có thể đạt được các mục tiêu marketing của mình bao gồm doanh thu, lợi nhuận, cũng như sự hài lòng và giữ chân khách hàng.

Linh hoạt: việc nhắm trọng tâm vào bất kỳ một biến nào có thể được tăng hoặc giảm.

Giám sát liên tục: Cần tìm hiểu các xu hướng và yêu cầu khác nhau trong công ty và trên thị trường để đảm bảo rằng các yếu tố trong marketing vẫn có liên quan và hiệu quả.

Chức năng của người quản lý marketing: marketing mix đòi hỏi một người quản lý marketing trưởng thành, thông minh và sáng tạo. 

Khách hàng là Trung tâm: Một khía cạnh quan trọng của việc marketing mix là khách hàng là điểm chính của mọi hoạt động. Nhận thức của khách hàng xác định giá trị của sản phẩm; do đó mục tiêu là để khách hàng hài lòng và trung thành.