Làm mới chiến lược Marketing mix

Khái niệm Marketing mix là một phần thiết yếu của lý thuyết Marketing. Nhưng việc mô tả khái niệm và đưa nó vào sử dụng hiệu quả là hai điều khác nhau. Trong bài viết này, tác giả sẽ xem xét các yếu tố của Marketing mix và cho bạn cái nhìn sâu sắc về cách các yếu tố này. Áp dụng những ý tưởng như tính thống nhất, tích hợp, ông đã chứng tỏ làm thế nào một chiến lược Marketing phải phù hợp với nhu cầu của thị trường, công ty, và đối thủ cạnh tranh. Để đáp ứng nhu cầu khác nhau, các yếu tố của Marketing mix phải sử dụng hiệu quả nhất các điểm mạnh của công ty, nhắm chính xác vào các phân khúc khách hàng và bảo vệ công ty khỏi các mối đe dọa từ đối thủ cạnh tranh.

Khái niệm Marketing mix là một trong những khái niệm mạnh mẽ nhất từng được phát triển cho các giám đốc điều hành. Kể từ sau Thế chiến thứ nhất, nó đã là chủ đề quan trọng của nhiều khóa học Marketing MBA. Bây giờ là khái niệm chính cho vô số các kế hoạch Marketing của công ty cũng như cho hầu hết các sách giáo khoa Marketing và các chương trình giáo dục, vì nó vừa hiệu quả vừa đơn giản.Marketing mix là "bộ công cụ" mà các nhà Marketing sử dụng bao gồm 4 yếu tố:

1. Sản phẩm (hoặc chính sách sản phẩm)

2. Giá

3. Xúc tiến (yếu tố dễ thấy nhất của kết hợp, bao gồm quảng cáo và bán hàng cá nhân)

4. Phân phối

Người ta có thể mô tả bản chất của hầu như mọi chiến lược Marketing bằng cách trình bày phân khúc thị trường mục tiêu. Ví dụ, chiến lược máy tính cá nhân của IBM có thể được mô tả như sau:
Phân khúc thị trường mục tiêu. Người quản lý và chuyên gia (không phải là người có sở thích hoặc chuyên gia kỹ thuật).

Sản phẩm. Công nghệ, khá dễ sử dụng.

Giá bán. Hợp lý (đủ cao để mang lại lợi nhuận cho IBM).

Giao tiếp. Bán hàng cá nhân cho khách hàng lớn thông qua lực lượng bán hàng mạnh mẽ của IBM; quảng cáo nhấn mạnh sự thân thiện và khả năng ứng dụng rộng rãi của sản phẩm.

Phân phối. Trực tiếp thông qua lực lượng bán hàng cho các khách hàng lớn; chủ yếu thông qua các đại lý dịch vụ đầy đủ độc lập cho các khách hàng nhỏ hơn.

Hầu hết các công ty sẽ được hưởng lợi từ chiến lược Marketing của họ. Nó giúp đảm bảo rằng kế hoạch rõ ràng và các chi tiết chiến lược.

Đáng ngạc nhiên hơn là các biến thể giữa các nhà Marketing thuộc cùng một loại sản phẩm. Mỹ phẩm, được bán theo nhiều cách khác nhau. Avon có lực lượng bán hàng vài trăm nghìn người gọi trực tiếp đến người tiêu dùng cá nhân. Charles sử dụng phân phối chọn lọc thông qua các cửa hàng bách hóa. Cover Girl thực hiện rất nhiều quảng cáo, trong khi Del nhấn mạnh việc bán hàng cá nhân. Chiến lược của Revlon bao gồm rất nhiều thương hiệu và phương pháp bán hàng.