Doanh thu hoặc lợi nhuận cho chiến lược Marketing của bạn

Một phần của việc tạo ra các mục tiêu marketing của bạn là xác định nơi bạn muốn đưa doanh nghiệp của mình đến trong 12 tháng tới. Để giúp bạn làm rõ điều đó, bạn thực sự cần đặt mục tiêu marketing của mình.
Đó là tăng trưởng doanh thu hoặc tăng trưởng lợi nhuận. Vì vậy, hãy tự hỏi “Mục tiêu của tôi là tăng doanh thu hay lợi nhuận trong năm nay?”.

Sau đó, tất nhiên, bạn muốn đặt mục tiêu marketing số 1 của mình bằng cách sử dụng S.M.A.R.T:

Tăng doanh thu của chúng tôi lên $ 2 triệu trước ngày 31 tháng 12
Tăng doanh thu của chúng tôi lên 50% vào ngày 31 tháng 12
Tăng lợi nhuận của chúng tôi lên $ 1 triệu trước ngày 31 tháng 12
Tăng tỷ suất lợi nhuận của chúng tôi lên 45% trước ngày 31 tháng 12
Nếu bạn chỉ mới bắt đầu thì tăng trưởng doanh thu quan trọng hơn nhiều so với việc tạo ra lợi nhuận. Xét cho cùng, bạn không thể có lợi nhuận lớn trên số doanh thu thấp.Vì vậy, loại mục tiêu marketing nào sẽ giúp tăng doanh thu của bạn?

Khách truy cập trang web
Tăng tỷ lệ chuyển đổi của bạn
Tăng giá bán của bạn
Bán cho khách hàng cao cấp hơn
Tăng số lượng khách hàng hiện tại của bạn
Nếu bạn là doanh nghiệp được thành lập nhiều hơn với doanh thu hàng triệu hoặc hàng chục triệu đô la, thì việc tối ưu hóa cho lợi nhuận gia tăng có thể có ý nghĩa hơn.

Loại mục tiêu marketing nào có thể giúp tăng lợi nhuận của bạn?

Giảm chi phí của bạn để có được khách hàng mới
Tăng giá bán của bạn
Tăng lượng khách hàng hiện tại của bạn
Cải thiện giá trị giao dịch của khách hàng tiềm năng

Nó thực sự là tùy thuộc vào bạn để xác định mục tiêu marketing số 1 của bạn dựa trên quy mô doanh nghiệp của bạn.

Tất cả các mục tiêu marketing khác của bạn sẽ hỗ trợ trong việc giúp bạn đạt được mục tiêu marketing số 1 của bạn, vì vậy nó trở thành một mối quan hệ cộng sinh. Nếu mục tiêu số 1 của bạn là tăng trưởng doanh thu, sau đó tối ưu hóa chi phí, cải thiện lợi nhuận của bạn sẽ không phải là một trong các mục tiêu marketing của bạn.

Bây giờ bạn có thể làm việc ngược từ mục tiêu số 1 của mình để đặt các mục tiêu marketing khác của bạn. Theo nguyên tắc chung, bạn không nên có nhiều hơn 3 hoặc 4 mục tiêu tổng thể - nếu không bạn sẽ phải phân phối tài nguyên của mình quá rộng.

Thực sự tập trung vào các mục tiêu giúp bạn tăng doanh thu hoặc lợi nhuận - không tập trung vào “số liệu ảo” như số lượng người theo dõi trên Facebook, số lượt thích, số lượng tiếp cận v.v. .

Tập trung mọi thứ vào doanh thu hoặc lợi nhuận.

Trường hợp Hầu hết các công ty đi sai

Bạn đã đạt được mục tiêu marketing số 1. Bây giờ bạn cần tự hỏi mình một số câu hỏi cần làm rõ để cải thiện khả năng thành công của bạn:

Tôi có thể dễ dàng truy cập và nắm bắt dữ liệu tôi đang đo không?
Có sự mơ hồ nào trong việc diễn giải kết quả không?
Mục tiêu có đo lường những gì chúng tôi đang nhắm đến để đo lường không?
Các kết quả sẽ giống nhau cho dù ai truy xuất chúng?
Mục tiêu chỉ đo lường những gì công ty muốn đo lường?
Nếu bạn không thể trả lời từng câu hỏi này bằng chữ “CÓ”, thì bạn có thể cần đánh giá lại các mục tiêu marketing của mình.


 Tại sao #Marketing chiến dịch không mang lại hiệu quả
1. Thiếu mục tiêu
2. Thiếu kế hoạch chi tiết


Dưới đây là các mục tiêu ở mỗi cấp của kênh:

ToFu: Thu hút khách truy cập hoặc khách hàng tiềm năng mới
MoFu: Chuyển đổi họ thành khách hàng tiềm năng mong muốn sử dụng sản phẩm của bạn
BoFu: Biến họ thành khách hàng và tiếp tục làm hài lòng họ
Mục tiêu với kênh marketing của bạn rất đơn giản - thu hút khách truy cập trang web, chuyển đổi họ thành khách hàng tiềm năng quan tâm và sau đó cuối cùng là làm khách hàng hài lòng

Đây là một quá trình tuần tự tuyến tính. Bạn không thể bỏ qua ToFu và MoFu và biến người lạ thành khách hàng. Mọi người phải truy cập qua kênh của bạn theo trình tự. 

Vậy điều này liên quan như thế nào đến mục tiêu marketing của bạn?

Bạn cần đảm bảo bạn đã có các mục tiêu được xác định rõ ràng sẽ được vạch ra trong từng phần của kênh marketing của bạn:

ToFu: Bạn cần một mục tiêu liên quan đến việc thu hút nhiều khách truy cập trang web hơn
MoFu: Bạn cần một mục tiêu liên quan đến việc chuyển đổi những khách truy cập đó thành khách hàng tiềm năng
BoFu: Bạn cần một mục tiêu liên quan đến việc chuyển đổi những khách hàng tiềm năng đó thành khách hàng.