Chiến lược sản phẩm trong Marketing mix

4Ps của Marketing: Chiến lược sản phẩm
Sản phẩm là hữu hình) hoặc dịch vụ (vô hình) được cung cấp cho khách hàng để đáp ứng yêu cầu. Sản xuất của nó phát sinh chi phí và nó được bán cho khách hàng mục tiêu ở một mức giá nhất định. Tất cả các sản phẩm đều có vòng đời và nếu được lên kế hoạch chính xác thông qua các dự đoán thông minh, các nhà marketing sẽ có thể thích nghi với những thách thức trên mỗi giai đoạn của chu kỳ.

Để một sản phẩm thành công, nó phải đáp ứng được những nhu cầu cụ thể. Các tính năng và lợi ích của sản phẩm phải được truyền đạt rõ ràng cho khách hàng hiện tại và tiềm năng. Một tính năng quan trọng khác của sản phẩm là xây dựng thương hiệu vì đó là những gì khác biệt với các sản phẩm tương tự khác trên thị trường. Nó cũng xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Những yếu tố này cuối cùng ảnh hưởng đến chiến lược sản phẩm của bạn.

Các yếu tố khác thu hút khách hàng, ngoài bản thân sản phẩm, là bao bì, chất lượng, dịch vụ và bảo hành. Bạn có thể muốn nhóm các sản phẩm của mình với các dịch vụ của mình để thu hút khách hàng bởi vì nó làm tăng thêm giá trị cho sản phẩm.Danh mục sản phẩm

Có ba loại sản phẩm chính, cụ thể là

Sản phẩm hữu hình
Đây là những sản phẩm có thể chạm vào và nhìn thấy như thức ăn, quần áo, xe cộ và những thứ khác.

Sản phẩm vô hình
Đây là những sản phẩm có thể được sử dụng hoặc cảm nhận. Ví dụ là các chính sách bảo hiểm, các phần mềm và các tệp nhạc và video.

Dịch vụ
Mặc dù một dịch vụ có thể được coi là vô hình, đó là kết quả của một hoạt động không thuộc sở hữu của khách hàng.Marketing mix

Marketing mix đề cập đến việc xác định yếu tố nào của sản phẩm là cần thiết để bán thành công. Bạn cần nghiên cứu sâu rộng về khách hàng để xây dựng một chiến lược marketing tốt. Việc biết đối thủ cạnh tranh và thị trường mục tiêu của bạn sẽ mang đến cho bạn ý tưởng về việc đưa ra một sản phẩm thu hút khách hàng. Biết chiến lược sản phẩm của bạn, cũng như chiến lược giá, chiến lược phân phối và chiến lược quảng bá để phát triển đầy đủ một kế hoạch marketing hoàn chỉnh và đảm bảo thành công tối đa.Danh mục sản phẩm

Trong danh mục này là các sản phẩm có thể được liên kết chặt chẽ với nhau để tạo thành các dòng sản phẩm. Các sản phẩm trong dòng sản phẩm cung cấp các lợi ích tương tự, mặc dù chúng là các mặt hàng riêng lẻ có các chức năng khác nhau. Mỗi mục có ba yếu tố chính bạn cần tập trung vào - xây dựng thương hiệu, đóng gói và dịch vụ. Nhưng trước tiên, bạn cần xác định các lợi ích của sản phẩm.


Hiểu lợi ích sản phẩm

Hiểu lợi ích là một phần cốt lõi trong chiến lược sản phẩm. Lợi ích của sản phẩm có thể được phân loại thành ba cấp độ:

Cốt lõi
Đây là lợi ích chính của sản phẩm. Ví dụ, một máy ảnh có thể được sử dụng để ghi lại những kỷ niệm sẽ lưu giữ suốt đời.

Thực tế
Đây là những lợi ích phân biệt sản phẩm với đối thủ cạnh tranh. Đối với ví dụ máy ảnh, nó sẽ có độ phân giải cao hơn, giao diện dễ dàng sử dụng hơn, v.v.

Lợi ích
Đây là những lợi ích mà bạn có thể cung cấp cho khách hàng của mình để giữ được sự trung thành của họ. Ví dụ chính sách sau hỗ trợ bán hàng, bảo hành mở rộng, đường dây nóng dịch vụ khách hàng, v.v.Quyết định sản phẩm

Quyết định sản phẩm đến sau khi hiểu được các lợi ích.

Thiết kế
Bạn cần quyết định cách thiết kế sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm của bạn. Nó có nên bổ sung thêm các tính năng cho sản phẩm không? Hoặc các tính năng được thiết kế cùng nó?

Phẩm chất
Hiểu được khách hàng mục tiêu là rất quan trọng đối với quyết định này. Bạn có thể gán một mức giá cao cho một sản phẩm chất lượng cao nhưng không phải mọi khách hàng đều có thể mua được nó.

Tính năng, đặc điểm
Bạn cần phải tìm ra các tính năng cuối cùng của sản phẩm. Nó có thể thêm vào các lợi ích thực tế để bạn có thể định giá cao hơn.

Xây dựng thương hiệu
Xây dựng thương hiệu là điều làm cho sản phẩm của bạn có uy tín hơn trong mắt người tiêu dùng. Xây dựng thương hiệu có thể tạo ra doanh số bán hàng tốt vì nó có thể liên quan đến độ tin cậy và chất lượng.Phát triển sản phẩm

Phát triển sản phẩm là quá trình tạo ra một sản phẩm mới mang lại những lợi ích mới cho người tiêu dùng. Bạn có thể tạo một sản phẩm hoàn toàn mới hoặc sửa đổi và cải tiến sản phẩm hiện có. Bạn có thể làm điều này để nhắm mục tiêu một đối tượng hoặc danh mục thị trường khác nhau. Quá trình này bao gồm:

Tạo ý tưởng
Phát triển và thử nghiệm các ý tưởng
Phân tích ý tưởng về tiềm năng lợi nhuận
Tiến hành kiểm tra thị trường
Hoàn thiện các khía cạnh kỹ thuật
Hoàn thiện các khía cạnh thương mại
Tiến hành đánh giá sau khi bán hàng


Xác định lợi ích, quyết định sản phẩm và phát triển sản phẩm là các quá trình cần bao gồm chiến lược sản phẩm của bạn.