Cách xây dựng chiến lược marketing mix hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn

Dựa trên nhiều cách có thể ảnh hưởng đến hành vi của một người để giúp định hình sự can thiệp của bạn.

Còn được gọi là '4Ps marketing', marketing mix liên quan đến việc tạo ra sản phẩm phù hợp, ở mức giá phù hợp và được phân phối đúng nơi cho đúng đối tượng mục tiêu. Nó cũng hữu ích để xem xét các yếu tố bổ sung của marketing mix có liên quan cụ thể đến dịch vụ - con người, quy trình và bằng chứng vật lý.


SẢN PHẨM - GIÁ - NƠI - KHUYẾN MÃI

Sản phẩm
Một câu hỏi quan trọng là - 'người dùng thực sự đang mua gì? 'Lợi ích cốt lõi' cho đối tượng mục tiêu là gì? Ví dụ, họ có mua sức khỏe hoặc một lối sống mới và làm thế nào sản phẩm có thể tăng cường thêm các lợi ích, dịch vụ và tính năng?

Giá bán
Đối với marketing thương mại, vai trò của giá cả thường rõ ràng. Chi phí thường là trọng tâm chính (mặc dù có thể có các chi phí khác, chẳng hạn như chi phí cơ hội hoặc tâm lý). Nhưng không giống như marketing thương mại, ít hoặc không có chi phí được yêu cầu từ người tiêu dùng thực tế. Ngoài chi phí tiền mặt, có những chi phí phi của nỗ lực (bao gồm cả chi phí tình cảm), chi phí thời gian và rủi ro.Địa điểm
Địa điểm đề cập đến nơi phân phối và cách thức mà người tiêu dùng sử dụng các dịch vụ mà họ có nhu cầu. Thuận tiện là yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định của họ và việc thiếu các tiêu chí thuận tiện cho khách hàng có thể là rào cản quan trọng trong việc thực hiện các hành vi.

Khuyến mãi
Quảng cáo đóng một vai trò quan trọng. Nó thường là yếu tố dễ thấy nhất đối với người tiêu dùng và các bên liên quan khác. Nó bao gồm quảng cáo, bán hàng cá nhân, quan hệ công chúng, chương trình khuyến mãi bán hàng, thư trực tiếp. Các quyết định bao gồm: loại hình marketing nào nên áp dụng; phương tiện nào để sử dụng; bản chất của thông điệp và cách đánh giá thành công.

Kể từ khi 4P của marketing được xây dựng, đã có một cuộc tranh luận về sự liên quan và ứng dụng của chúng với bối cảnh marketing xã hội. Một phần của điều này đã dẫn đến những người đề nghị bổ sung thêm các P khác vào chiến lược marketing hỗn hợp.

Bổ sung P của marketing

Con người

Sự trợ giúp, kiến ​​thức và mối quan tâm của nhân viên là yếu tố quyết định chính xem liệu người tiêu dùng có quay trở lại sử dụng dịch vụ hay hành động dựa trên thông tin được cung cấp hay không.

Quá trình
Quy trình liên quan đến việc cung cấp dịch vụ. Bởi vì các dịch vụ được sử dụng khi chúng được sản xuất, do đó các tác động đến người tiêu dùng cần được đánh giá. Ví dụ, rõ ràng họ nên làm gì hoặc họ nên đi đâu? Quá trình này có thể phức tạp từ quan điểm của người tiêu dùng; ví dụ, các dịch vụ được cung cấp tại bệnh viện. 

Bằng chứng vật lý
Điều này bao gồm: sự xuất hiện của nhân viên (có thể truyền tải các thông điệp quan trọng, ví dụ về tính chuyên nghiệp); logo, biển hiệu, đồ họa, thư tín; và không gian vật lý. Nó bao gồm các yếu tố bên ngoài (biển báo, bãi đậu xe, bối cảnh) và các yếu tố nội thất (chẳng hạn như thiết kế, bố trí, thiết bị, trang trí). Môi trường (âm nhạc, mùi, màu sắc) tác động đến tâm trạng của khách hàng, nhận thức và hành vi của họ. Cách bố trí tác động đến thông điệp về trạng thái và vai trò của người tiêu dùng.

Nhiều P khác đã được xác định và mỗi P có thể giúp phản ánh những gì cần được giải quyết. Để ảnh hưởng và duy trì ảnh hưởng này theo thời gian, cần có một loạt các phương pháp tiếp cận. Do đó, chúng ta thường cần kết hợp các phương pháp tiếp cận với nhau.