Cách Phân khúc thi trường mục tiêu trong Marketing

Một trong những mục đích chính của phân khúc khách hàng của bạn là nhóm họ dựa trên nhu cầu của họ.

Trong thực tế, đặt các đặc điểm khác bên cạnh nhu cầu của khách hàng và khả năng để cung cấp cho những nhu cầu này là điều quan trọng nhất.

Mỗi phân khúc khách hàng của bạn nên được xác định bởi nhu cầu riêng của các cá nhân tạo nên những phân đoạn này.

Có lẽ một cách tốt hơn để giải thích điều này là để nói rằng không có hai phân đoạn khách hàng cùng một nhu cầu. Nếu hai phân đoạn có vẻ khác nhau có cùng nhu cầu, bạn có thể muốn xem lại cách bạn đã xác định cả hai phân đoạn này và xem liệu chúng có thực sự có thể được kết hợp thành một hay không.



Có thể hành động

Để minh họa điều này, hãy tưởng tượng bạn đã xác định nhiều đặc điểm của một phân khúc nhất định - chỉ để hiểu ra các dịch vụ mà công ty của bạn cung cấp không phù hợp với nhu cầu của phân khúc.

Một lần nữa, một khám phá như vậy có thể là chất xúc tác cho sự tăng trưởng trong tổ chức của bạn, vì bạn sẽ tìm thấy một thị trường mới mà bạn có thể làm việc để phục vụ trong tương lai. 

Làm cách nào để chúng tôi thực sự tạo ra một phân khúc khách hàng được xác định rõ như vậy?

Xác định phân đoạn thị trường của bạn
Như chúng tôi đã đề cập, để xác định phân khúc thị trường của bạn một cách hiệu quả, bạn cần biết rất nhiều về khách hàng của mình.

Tất nhiên, nói rằng bạn "cần phải biết tất cả những gì bạn có thể có thể biết" về họ là lời khuyên khá rộng (chưa kể đến thực tế rằng nó cũng khá đáng sợ).

Vì vậy, hãy thảo luận một số câu hỏi quan trọng nhất bạn cần trả lời để xác định phân đoạn khách hàng phù hợp với tất cả các tiêu chí được đề cập .

Các câu hỏi về đặc điểm bên ngoài
Các đặc tính bên ngoài đề cập đến các đặc điểm bên ngoài của một cá nhân. Mặc dù không phải là "sâu" như một số thông tin khác mà chúng ta sẽ thảo luận, nhưng những đặc điểm này rất cần thiết để vẽ "bức tranh đầy đủ" về một khách hàng nhất định.

Để gợi ý thông tin về các đặc điểm bên ngoài, bạn muốn đặt các câu hỏi như:

Họ bao nhiêu tuổi?
Họ sống ở đâu?
Họ làm gì để kiếm sống?
Trình độ học vấn của họ là gì?
Tình trạng hôn nhân của họ là gì?

Nói cách khác, bạn sẽ cần phải đào sâu hơn.

Các câu hỏi về tình trạng kinh tế xã hội
Đương nhiên, bạn sẽ cần phải có một sự hiểu biết vững chắc về tình trạng kinh tế xã hội của họ nếu bạn muốn họ mua hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn.

Bạn có thể nghĩ rằng chúng ta đang nói về việc một cá nhân có thể đủ khả năng mua sản phẩm/dịch vụ cung cấp hay không. Nhưng có một vài điều cần xem xét ở đây, chẳng hạn như:

Họ có muốn tiêu tiền của họ vào sản phẩm của bạn không?
Họ có cần sản phẩm của bạn trong cuộc sống của họ không?
Họ sẽ cần phải hy sinh cái gì khác để mua sản phẩm của bạn?
Để rõ ràng, mục tiêu của bạn không phải là thuyết phục những người không đủ khả năng mua sản phẩm của bạn bỏ qua nhu cầu của họ để mua nó. Mục tiêu của bạn là để xác định những người cần sản phẩm của bạn và có thể đủ khả năng để mua nó. Trong việc tìm kiếm những cá nhân này, bạn sẽ tìm thấy những khách hàng sẽ cung cấp nhiều giá trị nhất theo thời gian cho công ty của bạn.

Câu hỏi về khách hàng của bạn là ai
Đi sâu hơn để vẽ "bức tranh đầy đủ" của khách hàng mục tiêu.

Khi tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này, bạn hãy quên tất cả về doanh nghiệp của mình và thực tế là những cá nhân mà bạn đang nói đến là khách hàng của bạn. 

Những câu hỏi như vậy bao gồm:

Họ thuộc về văn hóa nào?
Họ thích làm gì?
Loại thái độ nào họ thể hiện trong suốt cuộc đời của họ?
Nếu bạn không biết câu trả lời cho những câu hỏi này một cách trực tiếp, bạn có thể thu thập thông tin đó từ các khách hàng mục tiêu của mình bằng cách sử dụng khảo sát. Điều này sẽ cho phép bạn đánh giá sở thích và quan điểm tổng thể của họ đối với một số sản phẩm và dịch vụ nhất định - cho phép bạn xác định xem một cá nhân nào đó có phù hợp với thương hiệu của bạn hay không.