Các quyết định Sản phẩm trong Marketing

QUYẾT ĐỊNH SẢN PHẨM

Với sự hiểu biết về lợi ích sản phẩm cơ bản, một công ty có thể bắt đầu đưa ra quyết định sản phẩm quan trọng. Bao gồm:

Quyết định thiết kế: Quyết định cơ bản ở đây để xác định mức độ quan trọng của thiết kế trong quyết định sản phẩm. Nó sẽ là một bổ các tính năng hoặc một thiết kế độc đáo.

Quyết định chất lượng: Một mức giá cao có thể được sử dụng nếu sản phẩm có chất lượng vượt trội.

Các tính năng quyết định: Đâu sẽ là tính năng cuối cùng của sản phẩm? Những lợi ích theo nhận thức và thực tế của sản phẩm? Công ty có thể tính phí cao cho các lợi ích bổ sung từ các tính năng.

Quyết định xây dựng thương hiệu: Quyết định xây dựng thương hiệu vẫn là một trong những quyết định quan trọng nhất. Một thương hiệu có thể có sức mạnh để tạo ra doanh số bán hàng tức thì cũng như sự tin tưởng vào chất lượng của sản phẩm.PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
Phát triển sản phẩm là việc tạo ra một sản phẩm mới hoặc khác biệt cung cấp các lợi ích mới sáng tạo cho người dùng. Điều này bao gồm cả việc tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới và các thay đổi đối với một sản phẩm hiện có. Những thay đổi hoặc sự cải thiện này có thể nhắm mục tiêu yêu cầu của khách hàng mới trên thị trường.

Phát triển sản phẩm theo truyền thống bao gồm các bước sau:

Tạo ý tưởng
Giám sát ý tưởng
Phát triển và thử nghiệm ý tưởng
Phân tích lợi nhuận tiềm năng
Tiến hành thử nghiệm thị trường
Hoàn thiện các khía cạnh kỹ thuật
Hoàn thiện các khía cạnh thương mại
Tiến hành đánh giá

Cân nhắc phát triển sản phẩm cho các doanh nghiệp mới
Quá trình phát triển sản phẩm có thể không phải là một lựa chọn cho các doanh nhân có nguồn lực hạn chế. Thông thường, họ có thể cần phải quản lý nhiều bước đồng thời để đảm bảo quy trình phát triển sản phẩm nhanh chóng với chi phí thấp hơn. Họ cũng có thể cần phải trải qua một giai đoạn lập kế hoạch sản phẩm toàn diện, họ cần phải hiểu tiềm năng thị trường của một ý tưởng trước khi thực sự phát triển. Kế hoạch này có thể bao gồm phân tích thị trường, các sản phẩm cạnh tranh, chiến lược giá cả, chi phí sản xuất và hậu cần. Những phân tích này, nếu tích cực có thể giúp bạn thiết lập một kế hoạch phát triển sản phẩm. 

Vòng đời sản phẩm
Một cân nhắc quan trọng đối với bất kỳ sản phẩm nào là các giai đoạn của vòng đời của nó. Một sản phẩm điển hình trải qua các giai đoạn sau:

Giới thiệu - Thời gian tăng trưởng chậm sau khi ra mắt sản phẩm
Tăng trưởng - Giai đoạn tăng trưởng nhanh khi sản phẩm được tung ra thị trường
Trưởng thành - Một thời kỳ chậm lại trong doanh thu bán hàng khi sản phẩm trở nên phổ biến trên thị trường
Suy thoái - Doanh số giảm do sản phẩm không còn đáp ứng nhu cầu hoặc có các tùy chọn tốt hơn.

Bạn cũng cần phải quan tâm đến hành trình của sản phẩm theo vòng đời. Con đường này có thể giúp công ty làm mới hoặc thiết kế lại một sản phẩm hiện có hoặc giới thiệu một sản phẩm mới cho thị trường.


Đối với một sản phẩm để thành công, nó cần phải:

Đáp ứng nhu cầu hoặc mong muốn của khách hàng
Có chất lượng phù hợp để cho phép các mức giá cao hơn
Có chi phí thấp trong sản xuất và phân phối cho khách hàng để đảm bảo lợi nhuận tốt hơn
Bền và hấp dẫn khi xuất hiện để phù hợp với giá cả và hình ảnh thương hiệu
Có khả năng kích thích nhu cầu mới

Các câu hỏi chính trong việc phát triển các sản phẩm thành công
Để phát triển các sản phẩm đáp ứng các tiêu chí được chỉ định ở trên, nhóm phát triển sản phẩm có thể đặt ra các câu hỏi sau trong quá trình thiết kế:

Khách hàng muốn gì từ sản phẩm?
Những tính năng nào cần phải đáp ứng những mong muốn và nhu cầu này?
Có bất kỳ tính năng bị bỏ qua nào có thể thêm giá trị không?
Có bất kỳ tính năng bổ sung nào không thêm giá trị không?
Sản phẩm sẽ được người tiêu dùng sử dụng như thế nào?
Sản phẩm sẽ được sử dụng ở đâu?
Sản phẩm trông như thế nào? Lớn hay nhỏ? Màu sắc và vật liệu?
Sản phẩm nên được đặt tên là gì?
Chiến lược xây dựng thương hiệu sẽ là gì?
USP của sản phẩm sẽ là gì?
Làm thế nào nó sẽ được đưa đến tay khán giả?
Chi phí sản xuất là bao nhiêu? Các tính năng, lợi ích mà thương hiệu có mang lại doanh thu hợp lý để bù đắp chi phí và tạo ra lợi nhuận không?
Những câu hỏi này sẽ giúp bất kỳ tổ chức đánh giá một cách nghiêm túc một kế hoạch sản phẩm hoặc một sản phẩm hiện có.