7Ps Marketing Mix là gì và nó nên được sử dụng như thế nào?

Marketing Mix là một công cụ chiến lược marketing quen thuộc, theo truyền thống được giới hạn trong 4Ps cốt lõi: Sản phẩm, Giá, Địa điểm và Khuyến mãi. Đây là một trong 3 mô hình marketing cổ điển hàng đầu theo cuộc thăm dò ý kiến ​​trên Smart Insights.

Mô hình 7Ps được phát minh bởi E. Jerome McCarthy và được xuất bản vào năm 1960 trong cuốn sách Basic Marketing của ông. 

4P được thiết kế tại thời điểm các doanh nghiệp bán sản phẩm, thay vì dịch vụ và vai trò của dịch vụ khách hàng trong việc giúp phát triển thương hiệu. Theo thời gian, Booms và Pitner đã thêm 3P mở rộng: Người tham gia, Bằng chứng và quy trình vật lý, và sau đó Người tham gia được đổi tên thành People. 7Ps đầy đủ của Marketing mix được xem xét khi triển khai các chiến lược cạnh tranh.

7P giúp các công ty xem xét và xác định các vấn đề chính ảnh hưởng đến việc marketing sản phẩm và dịch vụ của mình và thường được gọi là 7P cho marketing mix kỹ thuật số.Mô hình marketing mix 7ps

Trong cuốn sách của Dave Chaffey: Tiếp thị kỹ thuật số: Chiến lược và Thực hành, mô hình này đã được làm mới và áp dụng cho các kênh trực tuyến để đưa ra một cách tiếp cận thực tế hiệu quả tốt cho các doanh nghiệp đa kênh. P, ‘Partners’ thứ tám thường được khuyến nghị cho các doanh nghiệp để tăng khả năng tiếp cận trực tuyến (mặc dù một số người cho rằng đó là một phần của Place).

Làm thế nào tôi có thể sử dụng mô hình này?
Các công ty có thể sử dụng mô hình 7Ps tiến hành phân tích SWOT và thực hiện phân tích cạnh tranh. Đó là một khuôn khổ thực tế để đánh giá một doanh nghiệp thông qua các phương pháp tiếp cận thích hợp trong khi tự hỏi mình những câu hỏi sau:

Sản phẩm / Dịch vụ: Bạn có thể phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ của mình bằng cách nào?
Giá / Phí: Làm cách nào để thay đổi mô hình định giá?
Địa điểm / quyền truy cập: Các tùy chọn phân phối mới có cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi, ví dụ: trực tuyến, trong cửa hàng, thiết bị di động, v.v.
Quảng cáo:
Bằng chứng thực tế: Cách chúng tôi trấn an khách hàng của mình, ví dụ: tòa nhà ấn tượng, nhân viên được đào tạo tốt, trang web tuyệt vời?
Đối tác: Chúng tôi có đang tìm kiếm đối tác mới và quản lý đối tác hiện tại tốt không ?.

Một ví dụ về một công ty sử dụng chiến lược 7Ps
Hãy xem HubSpot như một ví dụ, được thành lập vào năm 2006; Hubspot có hơn 8.000 khách hàng ở 56 quốc gia và bán phần mềm. Marketing mix của họ như thế nào?

Bạn sẽ xem xét chi tiết hơn và hỏi các câu hỏi sau:

1. Sản phẩm / Dịch vụ: Bộ công cụ tích hợp cho SEO, blog, kênh truyền thông xã hội, trang web, email và các công cụ thông minh hàng đầu.

2. Giá / Phí: Mô hình phần mềm theo dịch vụ dựa trên số lượng địa chỉ liên hệ trong cơ sở dữ liệu và số người dùng dịch vụ.

3. Địa điểm / Truy cập: Trực tuyến! Mạng lưới đối tác, Nhóm người dùng.

4. Khuyến mãi: Giám đốc phát biểu tại các sự kiện, hội thảo trên web, hướng dẫn hữu ích được chia sẻ qua các kênh SEO. Quảng cáo truyền thông xã hội PPC, ví dụ: LinkedIn.

5. Bằng chứng vật lý: Xây dựng thương hiệu nhất quán trên các kênh truyền thông.

6. Quy trình: Nhiều nhân viên bán hàng hiện đang tham gia vào quá trình chuyển đổi.

7: Con người: Đầu tư vào các dịch vụ trực tuyến.

8. Đối tác: Hubspot hình thành mối quan hệ đối tác với các công ty truyền thông lớn như Facebook và Google cộng với các đối tác địa phương bao gồm Smart Insights.

Xem gì
Khi sử dụng 7P làm mô hình để tiến hành kiểm tra marketing, tôi xem xét từng Ps. Việc bỏ qua một khía cạnh là không khôn ngoan trừ khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.