5 bước để có một Chiến lược Tiếp thị Kỹ thuật số mạnh mẽ - Phần 2

4. Xác định các phương tiện của bạn (& ngân sách của bạn)

Ba điều rất quan trọng để xác định phương tiện của bạn: đó là ngân sách, kênh kỹ thuật số của bạn và nhóm của bạn. Điều quan trọng là cân nhắc tất cả các tài nguyên của bạn trước khi quyết định bạn cần gì nữa trong giai đoạn tiếp theo.

Ví dụ: bây giờ là thời điểm hoàn hảo để kiểm tra các kênh tiếp thị kỹ thuật số hiện có của bạn và quyết định xem bạn sẽ thuê các phần cụ thể nào trong tiếp thị kỹ thuật số và liệu bạn có cần phải dành ngân sách để thuê ngoài hay dùng cả hai.Làm thế nào để Xác định Phương tiện của bạn:

Ngân sách của bạn:

Xác định ngân sách tiếp thị kỹ thuật số tổng thể của bạn.
Xem dữ liệu lịch sử về những gì đã làm trước đây (ví dụ: có bất kỳ kênh cụ thể nào đã mang lại cho bạn khách hàng tiềm năng với chi phí thấp?)
Quyết định xem bạn có sử dụng quảng cáo trả tiền (ví dụ như Adwords hay quảng cáo trả tiền trên phương tiện truyền thông xã hội) hay không.
Phân bổ một phần ngân sách cụ thể cho mỗi kênh tiếp thị kỹ thuật số bạn muốn sử dụng cho quảng cáo trả tiền (thu thập dữ liệu từ Analytics của bạn để giúp bạn đánh giá các kênh kỹ thuật số có hiệu quả về chi phí có phạm vi tiếp cận và chuyển đổi lớn nhất và Chi phí Mỗi Nhấp chuột thấp nhất).
Nếu một yếu tố nào đó trong chiến lược quảng cáo trả tiền của bạn không mang lại cho bạn kết quả như bạn mong muốn, hãy xem lại nó và đầu tư số tiền ngân sách được phân bổ vào kênh khác mang lại cho bạn những kết quả tốt nhất.

Con người của bạn:

Hãy nhìn vào đội ngũ hiện tại của bạn và đánh giá những gì bạn có khả năng đạt được (hãy thực tế và đảm bảo rằng không ai sẽ bị quá tải).
Xác định xem bạn có cần thuê nhiều người hơn và bạn có phương tiện để làm như vậy hay không.
Quyết định liệu tất cả hoạt động tiếp thị kỹ thuật số của bạn sẽ in-house hoặc nếu bạn cần thuê ngoài một số phần từ agency của bên thứ ba.
Xem lại hoạt động tiếp thị kỹ thuật số của mỗi thành viên trong nhóm của bạn và suy nghĩ một vài ý tưởng cho chiến lược tiếp thị trong tương lai của họ.

Kênh của bạn:

Xem lại các kênh tiếp thị kỹ thuật số hiện tại của bạn và quyết định kênh nào để giữ và liệu bạn có muốn đầu tư vào bất kỳ kênh mới nào hay không (điều này phụ thuộc vào khách hàng và thời gian bạn có).
Nói rõ những gì mỗi kênh kỹ thuật số đang cố gắng để đạt được.
Đảm bảo bạn có ít nhất một KPI gắn liền với mỗi kênh kỹ thuật số của mình.
5. Lập kế hoạch (& Không dính vào nó)

 "Kế hoạch của bạn sẽ không bao giờ hoàn hảo ngay từ đầu. Không phải mọi giả định bạn đưa ra đều đúng.

Và mặc dù bạn đã hết sức để tạo ra một kế hoạch được xây dựng cẩn thận dựa trên một bộ các giả định và phân tích sâu sắc nhưng bạn vẫn không thể đoán trước chính xác cách khách hàng của bạn sẽ hành xử. Do đó, cần phải liên tục đo lường và giám sát hiệu suất của chiến lược tiếp thị kỹ thuật số và thay đổi các yếu tố nếu cần.

Tạo Lịch Tiếp thị Kỹ thuật số của bạn:

Thử tạo timeline của bạn bằng Google Lịch - theo cách đó bạn có thể chia sẻ nó với các thành viên trong nhóm của mình và cho phép họ chỉnh sửa nếu cần.
Đánh dấu các chiến dịch chính mà bạn sẽ tạo và quảng cáo trong suốt cả năm và phân bổ một khung thời gian cho mỗi chiến dịch.
Ghi lại các kênh kỹ thuật số cần thiết để đảm bảo thành công cho mỗi chiến dịch.
Xem lại chiến lược tiếp thị của bạn và xác định những thay đổi cần thiết:

Tạo kế hoạch đo lường và giám sát (điều này sẽ phù hợp với KPIs của bạn).
Kiểm tra sự thành công của các yếu tố độc lập trong chiến lược tiếp thị số của bạn theo các khoảng thời gian liên tục.
Nếu một cái gì đó không hiệu quả (tức là bạn không đạt được các KPIs bạn đã đặt ra) bóc tách các yếu tố khác nhau và cố gắng xác định những gì không hiệu quả (ví dụ như thời điểm bạn đăng nội dung hoặc các dòng giới thiệu bạn đang sử dụng cho quảng cáo của bạn?).
Xem lại phân tích, nhân sự và phân bổ ngân sách trước đây của bạn và thử một cái gì đó mới.
Tạo một KPI rõ ràng được xác định cho liên doanh mới của bạn.